Din webbläsare stödjer inte JavaScript!

Var vänlig slå på JavaScript igen eftersom suecia.kb.se inte fungerar utan JavaScript

Läs mer

Litteraturen om Erik Dahlbergh och Suecian är omfattande. Här nämns bara de viktigaste källorna med direkt bäring på verket. I den förtecknade litteraturen finns i allmänhet mer utförliga hänvisningar.

 

Tryckta källor

 • Björnstierna, Johan, ”Berättelse om arbetet med det så kallade Sveciæ-verket, eller det i koppar stuckna verket Svecia antiqua & hodierna, samt den därtill ämnade historiska och topografiska beskrifningen; efter authentiske handlingar därom”, i Kongl. Vitterhets Historie och Antiquitets Academiens handlingar, 8 (Stockholm 1808)

 • Dahlbergh, Erik, Dagbok (1625–1699). För första gången fullständigt efter de i Upsala och Stockholm bevarade originalmanuskripten utgifven med inledning av Herman Lundström (Uppsala & Stockholm 1912)

 • Dahlbergh, Erik, Kongl. rådets, general-guvernörens, fältmarskalkens m.m. grefve Erik Dahlbergs egenhändigt författade dag-bok. (Stockholm 1823)

 • —, ”En Stockholmsbeskrivning av Erik Dahlberg från omkring år 1662”, Gunnar Bolin och Erik Vennberg (utg.), Samfundet Sankt Eriks årsbok 1925

 • Wallin, Sigurd, Teckningarna till Svecia antiqua et hodierna, 1–4 (Stockholm 1963–1970)

 

Bearbetningar

 • Bring, Samuel E., ”Sueciaverket och dess text”, Lychnos. Lärdomshistoriska samfundets årsbok 1937 (Uppsala & Stockholm 1937)

 • Ericsson, Ernst & Vennberg, Erik, Erik Dahlberg. Hans levnad och verksamhet – till 300-årsminnet 1625–1925 (Uppsala 1925)

 • Folcker, Erik Gustaf, ”Stockholmsbilder från Karl XII:s dagar. Studier i Erik Dahlberghs ’Suecia antiqua et hodierna’’, Ord och bild, 7 (1898)

 • Klemming, Gustaf Edvard, Ur en antecknares samlingar (Stockholm 1868–1873)

 • —, Ur en samlares anteckningar (Stockholm & Uppsala 1883–1886)

 • Lindblad, Sven, ”Petter Rudebeck som fornforskare”, Hyltén Cavallius-föreningen för hembygdskunskap och hembygdsvård, årsbok 1938

 • Lithberg, Nils, ”Erik Dahlberghs resor i Sverige”, Svenska vägföreningens handlingar, 3:3 (1919)

 • Magnusson, Börje, Svenska teckningar. 1600-talet (Stockholm 1980)

 • —, Att illustrera fäderneslandet. En studie i Erik Dahlberghs verksamhet som tecknare (Uppsala 1986)

 • —, Tryckningen av Suecia Antiqua, Biblis, 73 (2016), sid. 19-49

 • Magnusson, Börje & Nordin, Jonas, Drömmen om stormakten. Erik Dahlberghs Sverige (Stockholm 2015)

 • Neville, Kristoffer, "Suecia antiqua et hodierna. An architectural viewbook in the eighteenth century", Print quarterly, 30:4 (2013)

 • Nordin, Jonas, Bortom bergen bor ock folk, Erik Dahlbergh och bilden av 1600-talets Sverige, Kungliga bibliotekets utställningskatalog 163

 • Nyman, Thure, ”Dahlbergs Suecia”, i Berömda böcker, Bokhistoriska uppsatser (Stockholm 1956)

 • Simonsson, Ivar, ”Erik Dahlberghs arkiv”, Meddelanden från svenska riksarkivet, N. F. 1 (Stockholm 1923)

 • Stormaktsid. Erik Dahlbergh och bilden av Sverige, red. Leif Jonsson (Lidköping 1992)

 • Wallin, Sigurd (utg.), Kring Svecia antiqua (Stockholm 1967)

 • Vennberg, Erik, ”Erik Dahlberg. Några ord till trehundraårsminnet av hans födelse”, Ord och bild, 34, (1925)

 • —, ”Verkets historia”, i Svecia antiqua et hodierna (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1924)

 • Wollin, Nils G., ”Suecia antiqua et hodierna i ny upplaga”, Ord och bild, 34 (1925)

 • Östman, Nils, ”Förteckning över stockholmsbilder, III. Inledning till stockholmsbilderna i Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna”, Samfundet Sankt Eriks årsbok, 1919–1920

 

Digitaliserade verk

Här kan du ladda ner Erik Dahlberghs Suecia antiqua et hodierna band 1-3. Gravyrerna är hämtade från Kungliga bibliotekets exemplar I. Samt en volym med teckningar från Nescher-samlingen.

Bergsrådet och boksamlaren Daniel Tilas lät på 1750-talet verkställa en andra tryckning av Suecian. Han kompletterade sitt personliga exemplar med en stor mängd teckningar och gravyrer från andra källor. Resultatet blev en helt unik sammanställning, som han kallade Svecia iconographica.

Hjälptexter