Deldatabaser

Deldatabaserna är delmängder av Regina.
Efter sökning i en deldatabas måste du klicka på länken för att kunna söka i: Hela Regina.

Deldatabaser
 
Affischer Sökbara affischer i KB:s affischsamling. Huvudsakligen politiska affischer.
Avhandlingar Avhandlingar från svenska universitet och högskolor.
Desiderata Böcker etc. som saknas i KB:s samlingar.
Digitaliserade verk Digitaliserade böcker, kartor, bilder, handskrifter etc.
Kartor Atlaser och svenska tryckta kartblad.
KB:s äldre samlingar
(1830-1955)
Ämnessökningar i litteratur tryckt 1830-1955 klassificerad enligt KB:s gamla Signeringsschema - SiSch.
Musiktryck Svenska tryckta noter från och med 1986.
Nya hemlåneböcker Hemlåneböcker från det senaste årets förvärv. Står på öppna hyllor.
Offentligt tryck Departementsserien, Riksdagstryck 1867-1998/99 (från 2000/01- bara delvis sökbart i Regina), SOU fr.o.m. 1922, och Kungliga förordningar m.m. 1522-1833.
Referensbiblioteket Böcker/tidskrifter som står på öppna hyllor i referensbiblioteket.
Svensk bibliografi 1600-talet Svensk bibliografi 1600-talet (Collijn).
Svensk bibliografi 1700-1829 Svensk bibliografi 1700-1829 (SB17).
Tidskrifter Tidskrifter och årsböcker i KB:s samlingar.
Övriga databaser
Auktoritetsdatabasen Sök auktoriserade (föredragna) namnformer för personer, släkter, institutioner, möten, konferenser, titlar samt auktoriserade termer för ämnesord och genre/form.
Övriga databaser
tillgängliga för låntagare.
Lista med databaser på KB:s hemsida.
Sök e-tidskrifter Lista över e-tidskrifter tillgängliga via SFX (ca 20700 titlar).
Sök e-böcker Lista över e-böcker tillgängliga via SFX (ca 5400 titlar).