Sökexempel:

wti = macbeth INTE wff = shakespeare
wti = ((sverige ELLER svensk) OCH historia) INTE wsa=kv OCH wyr=2005->2007

Söktips och operatorer:

Du kan använda de booleska operatorerna OCH, ELLER och INTE i din söksträng. Till exempel kan du skriva (sverige ELLER svensk) OCH historia för att söka fram alla poster som har sverige eller svensk i sig tillsammans med ordet historia.

OCH, och = begränsar ("katt OCH hund", bara om katt och hund tillsammans)
INTE, inte = begränsar ("Katt INTE hund", bara om katt)
ELLER, eller = utvidgar ("katt ELLER hund", om både katt och hund)
(alternativt AND, and, OR, or, NOT, not)

Använd tecknet ? för att söka fram poster som innehåller flera former av ord. Till exempel, riddar? kommer att hitta riddare, riddaren, riddarhus, riddarspel, riddarväsen etc. Ett annat exempel, ?ologi kommer att hitta antropologi, arkeologi, psykologi, etc. Tecknet ? kan också användas för att söka på olika stavningar. Till exempel, alumi?m kommer att hitta både den amerikanska stavningen aluminum, och den brittiska stavningen aluminium.

Systemet gör ingen skillnad på sökning med små eller stora bokstäver. Till exempel, sverige kommer att hitta sverige, Sverige och SVERIGE.

Sökkoder:
WRD - Fritext (=valfria sökord)
WTI - Titel
WSE - Serietitel
WFF - Författare/medarbetare
WIL - Illustratör/Översättare
WNS - Institution
WKG - Konferens (namn och år)
WFO - Förlag
WOR - Förlagsort
WTR - Tryckeri
WYR - Utgivningsår (Även intervall kan anges, t.ex. wyr=2000->2003)
WSG - Signum
WAM - Ämnesord
WAN - Anmärkning
WDC - Deweykod
WSA - SAB-klassning
ISBN - ISBN
ISSN - ISSN
WNU - Nummerbeteckning (t.ex. ISRN/ISMN)
WLA - Landkod (öppnas i nytt fönster)
WSP - Språkkod (öppnas i nytt fönster)
WOS - Originalspråk
WSS - Sammanfattningsspråk
WPU - Publikationstyp (008) (p=tidskrift/årsbok, m=monografiserie, n=dagstidning)
WPT - Publikationstyp (000) (m=monografi, s=seriell publikation, a=artikel)
WTY - Typ/innehåll (b=bibliografi, c=katalog, e=encyklopedi, i=index, l=lagtext, m=avhandling, r=matrikel, s=statistik)
WFI - Festskriftsindikator (=1)
WKI - Kongressindikator (=1)
WDI - Diss.anmärkning (Här kan man söka på ort och år)
WUT - Utgivning (Periodica: c=utgivning pågår, d=utgivning avslutad)
WSK - Skala
WKN - Koord. nord
WKO - Koord. ost
WKV - Koord. väst
WKS - Koord. syd
WBB - Bibliotek (Sigel)
WPB - Primärkatalogiserande bibliotek (Sigel)
WMG - Målgrupp (c=skolböcker, j=barn- och ungdomsböcker)
WOB - Objekttyp (c=musiktryck, e=karta, f=handritad karta, g=film/video, h=mikrofilm/fiche, j=ljudupptagning (musik), k=bild, m=elektronisk resurs, p=kombinerat material, t=handskrift)
WST - Exemplarstatus (beställd=beställningspost, l=levereranspost)
WSL - Litterär stil (c=tecknade serier, d=dramatik, e=essäer, f=romaner, h=kåserier, i=brev, j=noveller, n=blandat, p=poesi)
WFQ - Frekvens (seriella publikationer)
_x = oregelbunden
ar = årlig
varannan månad = br
2 ggr/vecka = cr
daglig = dr
varannan vecka = er
2 ggr/år = fr
vartannat år = gr
vart tredje år = hr
3 ggr/vecka = ir
3 ggr/månad = jr
1 gång/månad = mr
4 ggr/år = qr
2 ggr/månad = sr
3 ggr/år = tr
varje vecka = wr
annan frekvens = zr
okänd frekvens = uu