Din webbläsare stödjer inte JavaScript!

Var vänlig slå på JavaScript igen eftersom suecia.kb.se inte fungerar utan JavaScript
004096216
18036593
SAHT DIGI
Teckning
Blodbadstavlan
Litheim, Johan, 1663-1725
Dahlbergh, Erik, 1625-1703
1 teckning penna och lavering, s/v 28 x 41 cm 
Titel konstruerad av katalogisatör
Litheim konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 182
Teckningen utförd mellan 1690 och 1691 enligt Magnusson, S. 182
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh, som planerade att ha med den i Suecia Antiqua et Hodierna
Teckningen är en kopia av en gravyr som holländaren Dionysius Padtbrügge utförde på uppdrag av antikvarien Johan Hadorph. Gravyren var i sin tur en kopia av ett träsnitt beställt av Gustav Vasa i Antwerpen 1524, utfört av Kort Steinkamp och Hans Kruse. Träsnittet gick förlorat i Cruuska palatset vid Riddarholmsbranden 1802.
S Digitaliserat exemplar
S Fritt tillgänglig via Internet
Beskrivning i Snoilskys Historiska planscher: Staden och de båda malmarna, där Christian II håller sitt intåg efter att högtidligt ha besvurit kapitulationsvilkoren. Under den större bilden syns 8 mindre som framställer de följande händelserna, blodbadet, m.fl. skräckscener, och slutligen Christians förjagande. Under alla tavlorna latinska underskrifter.
Med påskrift: Afrijtning utaf Staden Stockholm Anno Christi 1520 sambt Konung Christierns den Omildes och Tÿrannens belägring, Reception, Cröningh Och sedermehra derupå föröfwade Tÿrannie. Nota detta verteras på latin och skrifwes medh grofwa Bookstäfwer uthj [införingstecken]
Signum: KoB Tilas 1:60
Stockholms blodbad 1520
Sverige Stockholm
Bilder
Bläck- och tuschteckningar
Laveringar
Teckningar
https://data.kb.se/dark-17754418/18036593,1.tif Masterfil 193 MB
https://weburn.kb.se/suecia/bild/93/18036593.jpg Lågupplöst bild
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096216&local_base=sah Sök/visa i suecia.kb.se
Sök vidare
Sammanhörande titlar