Din webbläsare stödjer inte JavaScript!

Var vänlig slå på JavaScript igen eftersom suecia.kb.se inte fungerar utan JavaScript
004096007
18036341
SAHT DIGI
Teckning
Fons S:ti Sigfridi apud Husabyense Monasterium in Kinnensi territorio Vestro-Gothia, in quo Rex Olavus Skåttekonung a Sigfrido baptizatus Anno Chr. 1012
Regis Olavi Skåttkånungs eiusq coniugis sepulcrale monumentum in coemiterio Templi Husarbyensis a templi frontee qua turris surrigitur
Dahlbergh, Erik, 1625-1703
Dahlbergh, Erik, 1625-1703 Regis Olavi Skåttkånungs eiusq coniugis sepulcrale monumentum in coemiterio Templi Husarbyensis a templi frontee qua turris surrigitur
1 teckning blyerts, penna och lavering, s/v 27 x 17 cm 
Handritad förlaga till: Swidde, Willem Fons S:ti Sigfridi apud Husabyense Monasterium in Kinnensi territorio Vestro-Gothia, in quo Rex Olavus Skåttekonung a Sigfrido baptizatus Anno Chr. 1012 : Regis Olavi Skåttkånungs eiusq coniugis sepulcrale monumentum in coemiterio Templi Husarbyensis a templi frontee qua turris surrigitur 1694 [Libris:8548824]
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 204
Teckningen utförd 1692 enligt Magnusson. S. 204
S Digitaliserat exemplar
S Fritt tillgänglig via Internet
Signum: KoB Dahlb. Handt. 9:47
Husaby kyrka
Kyrkor
Källor (vattendrag)
Gravvårdar
Sverige Västergötland Husaby
Bilder
Teckningar
Laveringar
https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036341.pdf pdf
https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036341,1.tif Masterfil 71 MB
https://weburn.kb.se/suecia/bild/41/18036341.jpg Lågupplöst bild
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096007&local_base=sah Sök/visa i suecia.kb.se
Sök vidare
Sammanhörande titlar