Din webbläsare stödjer inte JavaScript!

Var vänlig slå på JavaScript igen eftersom suecia.kb.se inte fungerar utan JavaScript
004096006
18036340
SAHT DIGI
Teckning
Ette Stapl eller Ette Stupa eller Ette Storta
Helige Torstens Kiälla
Dahlbergh, Erik, 1625-1703
Dahlbergh, Erik, 1625-1703 Helige Torstens Kiälla
3 teckningar på ett ark blyerts, s/v 31 x 39 cm 
Handritad förlaga till: Swidde, Willem Ættestupa, Ættestörta, vel Ættestapul, erat e’celsa rupe in late profundeque effossa humo ductam foyiam immane præcipitium, per quod se deiiciebant quos qualunque de causa satietas et tædium vitæ ceperat, qua præcipitatione tanquam compendio quodam venturos sesperabant ad beatos Deorum sedes in Glæsiswall, Vallholl, Gimble aliis dictislocis, quos sibi sinxit cæca gentium Superstitio ; Torstani fons, ægrotos sanandi dote quondam inclutus ad quem gentilissimi Papatusque femporibus Divo huic munuscula oblationum loco dabantur et a remotis oris peregrinationes Suscipiebantur. 1693 [Libris:8468047]
Handritad förlaga till: Swidde, Willem Fons S:ti Sigfridi apud Husabyense Monasterium in Kinnensi territorio Vestro-Gothia, in quo Rex Olavus Skåttekonung a Sigfrido baptizatus Anno Chr. 1012 = Regis Olavi Skåttkånungs eiusq coniugis sepulcrale monumentum in coemiterio Templi Husarbyensis a templi frontee qua turris surrigitur 1694 [Libris:8548824]
Dahlbergh konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 204
Teckningen utförd 1691 enligt Magnusson. S. 204
S Digitaliserat exemplar
S Fritt tillgänglig via Internet
På bladets högra hälft en uppochnedvänd skiss av Torstens källa och samt en skiss av ättestupan i Götene. På bladets vänstra hälft en skiss av Husaby kyrka.
Med påskrift: I Kinnehäradh Wettlösa Sokn lilla Biurums Ägor 3 Mihl från Mariestad 1½ Mihl från Skara 2 Mihl från Lidkiöping.- Ättestupe, Ätte Stapeln eller Ättestörte j Kinne häradh Giöttne Sokn på Bÿstadh Skogh, 60 Alnar diup.- Ette Stapl eller Ettestupa eller Ette [överstruket] Storta.- Söder.- wäster.- sten.- Nota Gillings hammar 1/8 mijhl från Ättestupe, som nu kallas Gullhammar j Wättlösa Sokn och Gref Gab: Gab: Oxenstierna tillhörig der gubben har bott derom herwara Saga talar
Med sentida påskrift: Husaby kyrka
Signum: KoB Dahlb. Handt. 9:46
Husaby kyrka
Sverige Västergötland Vättlösa
Sverige Västergötland Hunneberg
Sverige Västergötland Husaby
Bilder
Blyertsteckningar
Skisser
Teckningar
https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036340.pdf pdf
https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036340,1.tif Masterfil 140 MB
https://weburn.kb.se/suecia/bild/40/18036340.jpg Lågupplöst bild
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004096006&local_base=sah Sök/visa i suecia.kb.se
Sök vidare
Sammanhörande titlar