Din webbläsare stödjer inte JavaScript!

Var vänlig slå på JavaScript igen eftersom suecia.kb.se inte fungerar utan JavaScript
004095701
18036017
SAHT DIGI
Teckning
flersidig
Lidö
Haij, Henrik, 1631-1700
Dahlbergh, Erik, 1625-1703
1 teckning blyerts och penna, s/v 28 x 55 cm 
Handritad förlaga till: Perelle, Nicolas Lindholmen ; Lidöön 1670-1674 [Libris:8463285]
Titel konstruerad av katalogisatör
Haij konstnär enligt Magnusson, Börje, Att illustrera fäderneslandet. 1986. S. 191
Teckningen utförd 1664 enligt Magnusson, s. 191
Teckningen utförd på uppdrag av Erik Dahlbergh
Monterad bild sammanfogad av flera segment
S Digitaliserat exemplar
S Fritt tillgänglig via Internet
Med påskrift: gillöga.- Tiåkön.- röllöga.- Lydö Huuss ähr upbygd uthaff H:r Bänkt Oxenstiärna som war Sahl. H: Gabriel bänktssons Halfbror den där vthi dråtning Kristinas omyndige åhr war rikz Skatmästare och ärh grunden lagd A:o 1634 män 635 ähr ded fullkomnat
Med påskrift på bladets baksida: Att Effterfråga Weedh Vpplands Thopographia. 1. När Diurssholm Ähr Afbränt. 2. Nota att insettie wedh Stockholms beskrifning det dn [...] ska Scribentn seger, om [...] . 3. quo Anno Sahlstadh kom till bielkaren igenom Gifte 4. När Sten bengston bielke oppbygde Marienborg wedh Enköping. 5. Wedh Margretalunds beskrifningh måste sättias Att Gref Gabriel Oxenstierna, Grefwe till Croneborg fryherre till Kymito det Opbyger..- NB att intet glömma skaffa Delineation av Gambla Ubsala Templet som står j Room in Edibus s:t Brigitte af Gref John Steenbok eller Gref Gustaff Oxenstiärn.- Lijdö [...]
Signum: KoB Dahlb. Handt. 4:54
Lidö
Gårdar
Kvarnar
Sverige Uppland Lidö
Bilder
Bläck- och tuschteckningar
Teckningar
https://data.kb.se/datasets/2016/05/suecia/18036017.pdf pdf
https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036017,1.tif Masterfil 280 MB
https://data.kb.se/datasets/2014/10/suecia/18036017,2.tif Masterfil bild 2, 288 MB
https://weburn.kb.se/suecia/bild/17/18036017.jpg Lågupplöst bild
https://suecia.kb.se/F/?func=direct&doc_number=004095701&local_base=sah Sök/visa i suecia.kb.se
Sök vidare
Sammanhörande titlar